Lodewijk van der Grintenprijs: de naamgever

Het begon met boterkleursel

Steenstraat 2 in Venlo is tegenwoordig voorzien van een plaquette, ter herinnering aan een historische Venlose ondernemer. Op dat adres werd namelijk Lodewijk van der Grinten (1831-1895) geboren en het was in datzelfde pand dat hij in 1857 apotheek De Leeuw begon.

Lodewijk was het negende kind van Jan van der Grinten en Maria Anna Willemsen. Nadat hij een aantal jaren als apotheker actief was, begon de ook in scheikunde geïnteresseerde Lodewijk zich te verdiepen in een nieuwe vinding: boterkleursel, bedoeld om margarine een prettiger ogende, meer op boter gelijkende kleur te geven. Vanaf 1877 bracht hij het product op de markt. Met die vinding legde hij de basis voor het latere Océ.

Dat bedrijf zou er overigens wellicht niet zijn geweest als niet een van Lodewijks zonen het werk van zijn vader had voortgezet. Lodewijk trouwde in 1862 met Lieske Muijsers en kreeg met haar twaalf kinderen. Twee van zijn zoons besloten eveneens voor het apothekersvak te kiezen, en een van hen, Frans, startte een bedrijf waar fabrieksmatig boterkleursel werd geproduceerd.

Ook Louis en Karel van der Grinten, zoons van Frans, volgden een gedegen scheikunde-opleiding. In 1927 slaagden zij er in om octrooi aan te vragen op het door hen ontwikkelde ‘semi-droge diazo-procédé’. Dat was toen een nieuw kopieersysteem dat onder de merknaam Océ op de markt werd gebracht. Dat systeem lag uiteindelijk aan de basis van de succesvolle kopieerapparatenfabriek waartoe Océ in de loop van de twintigste eeuw uitgroeide. 

Dat alles begon dus echter met het boterkleursel van Lodewijk, een vindingrijk ondernemer en waardig naamgever van de Venlose ondernemersprijs.

Bron: o.a. Venloclopedie


Hotel restaurant Valuas winnaar 2013

Hotel Restaurant Valuas, genomineerde namens MKB Venlo, heeft op 10 december de Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs gewonnen. De prijs is uitgereikt in Theater de Maaspoort in Venlo. De andere genomineerden van dit jaar zijn: Dejatech, namens...





Henk Kurstjens winnaar 2010

Henk Kurstjens van Henk Grafimedia uit Belfeld is winnaar van de Lodewijk van der Grintenprijs 2010. Deze ondernemersprijs is vernoemd naar Lodewijk van der Grinten, de grondlegger van Océ.


Genomineerden Lodewijk van der Grintenprijs 2010

De drie beste ondernemers in Venlo zijn in 2010 Henk Kurstjens van Henk Grafimedia, Geert Benders van Plus Benders en Ton Janssen van TastyTom. Op 8 december 2010 maakt de Stichting Venlose ondernemersprijs bekend wie de felbegeerde titel van ‘beste...